ประกันชีวิตบำนาญ ลดหย่อนภาษี ให้อะไร?

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

คุ้มครองตลอดสัญญา

คุ้มครองทั้งก่อนและหลังรับเงินบำนาญ

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

รายได้หลังเกษียณ

มีรายได้ต่อเนื่อง แม้อยู่ในวัยเกษียณ

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

ชีวิตหลังเกษียณที่ดีขึ้น

มีเงินลงทุนหลังเกษียณ ไม่ต้องพึ่งเงินกู้

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี

สิทธิลดหย่อนภาษี

ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ตามกฎหมายกำหนด

ประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนภาษี
ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

* อ้างอิงจากเพศชาย อายุ 35 ปี งบประมาณ ฿50,000

BLA Smart Pension 99 แบบชำระเบี้ย 5 ปี

ผลตอบแทนเฉลี่ยฯ 3.26% ต่อปี

ซัมซุงบำนาญ 65 A90/5

ผลตอบแทนเฉลี่ยฯ 3.16% ต่อปี

เมืองไทย 8501 ดี60

ผลตอบแทนเฉลี่ยฯ 3.15% ต่อปี

รู้จัก ประกันชีวิตบำนาญ
ลดหย่อนภาษี ให้มากขึ้น

ประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ ประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิต และการวางแผนการเงินเพื่ออนาคตหลังเกษียณ โดยผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนสม่ำเสมอจนกว่าผู้เอาประกันเสียชีวิต (ผลตอบแทนจะจ่ายเป็นรายเดือน หรือ รายปี และจ่ายถึงเมื่อไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทประกัน) และหากคุณตัดสินใจทำประกันชีวิตบำนาญ คุณจะสามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณจะ

  • ได้รับความคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา

ประกันชีวิตบำนาญไม่ได้มีให้คุณแค่เงินบำนาญหลังเกษียณเท่านั้น เพราะเมื่อคุณตัดสินใจซื้อประกันบำนาญแล้ว คุณจะได้รับความคุ้มครองด้านชีวิตทั้งก่อนและหลังรับเงินบำนาญ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์)

  • มีรายได้ต่อเนื่อง แม้ไม่ได้ทำงาน

ประกันบำนาญจะเริ่มจ่ายผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันมีอายุครบ 55 - 65 ปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกรมธรรม์) และผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่าต้องการจะรับเงินผลประโยชน์รายเดือนหรือรายปี ดังนั้น คุณก็สามารถมั่นใจได้เลยว่า คุณจะยังมีรายได้ต่อเนื่องแม้จะก้าวเข้าสู่วัยเกษียณแล้วก็ตาม

  • วางแผนชีวิตหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น

ด้วยความที่ประกันบำนาญระบุผลตอบแทนและระยะเวลาที่จะได้ผลประโยชน์ไว้ค่อนข้างชัดเจน ทำให้คุณสามารถวางแผนชีวิตหลังเกษียณได้ง่ายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทำกิจกรรมที่ชอบ หรือ มีเงินไปลงทุนเพื่อประกอบอาชีพหลังเกษียณได้แบบที่ไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน เป็นต้น

  • ลดหย่อนภาษีได้ตามที่กฎหมายกำหนด

หากประกันชีวิตบำนาญที่คุณทำมีระยะเวลาความคุ้มครอง 10 ปีขึ้นไป คุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันที่จ่ายไปมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี