ครบทั้งความคุ้มครองและการออมทรัพย์
อยากจ่ายเบี้ยสั้น - ยาว ก็เลือกได้เอง

รับความคุ้มครองต่อเนื่อง

จ่ายเบี้ยครบสัญญา ไม่หยุดคุ้มครอง

ซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้

ซื้อเพิ่มหนึ่งครั้ง คุ้มครองตลอดชีพ

ค่าเบี้ยประกันไม่แพง

เมื่อเทียบกับความคุ้มครองที่ได้รับ

สิทธิลดหย่อนภาษี

ลดหย่อนภาษีตามกฎหมายกำหนด

ประกันชีวิตตลอดชีพ
ลดหย่อนภาษี ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด

* อ้างอิงจากเพศชาย อายุ 35 ปี งบประมาณ ฿50,000

ตลอดชีพ 90/90

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,840,000

ตลอดชีพ 90/ @60

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,430,000

ห่วงรัก พรีเมียร์

จ่ายเมื่อเสียชีวิต ฿2,240,000

ทำความรู้จัก ประกันชีวิตตลอดชีพ (Whole Life insurance)

ประกันชีวิตตลอดชีพ คือ แผนประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองระยะยาว ส่วนใหญ่จะไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินผลประโยชน์ให้กับผู้เอาประกัน เมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ (ส่วนจะจ่ายให้แก่ทายาท ผู้รับผลประโยชน์ หรือ ผู้เอาประกันในกรณีที่มีมีชีวิตอยู่ครบอายุสัญญา นั้นเป็นไปตามสัญญาที่ระบุในกรมธรรม์)

จุดประสงค์การทำประกันชีวิตตลอดชีพ

การทำประกันชีวิตตลอดชีพ หลักๆ ก็หนีไม่พ้นความต้องการลดความเสี่ยงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทำให้ต้องเสียชีวิต หรือรายได้  ประกันตลอดชีพจึงเป็นเสมือนหลักประกันให้อุ่นใจว่า หากมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นครอบครัวที่อยู่ข้างหลังจะไม่ลำบาก เพราะยังมีเงินทุนไว้สำหรับตั้งตัว เพื่อใช้เป็นเงินสำหรับการรักษาตัวสำหรับอาการเจ็บป่วยครั้งสุดท้าย ค่าทำศพ รวมถึง เพื่อใช้เป็นเงินสำหรับการชำระหนี้ก้อนสุดท้ายด้วย

ประกันตลอดชีพ กับระยะเวลาการจ่ายเบี้ย

เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพ เป็นแผนประกันชีวิตที่เน้นความคุ้มครองเป็นหลัก ค่าเบี้ยประกันชีวิตจึงไม่สูงมาก (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและความคุ้มครองของแต่ละแผนประกัน) และผู้เอาประกันสามารถเลือกได้ว่า อยากจ่ายค่าเบี้ยประกันเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ เช่น 15 - 20 ปี หรือ ตลอด 90 - 99  ปี ก็ได้

ประกันตลอดชีพ กับเรื่องต้องระวัง

เนื่องจากประกันชีวิตตลอดชีพเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่อนข้างยาวนาน ทำให้ ระยะเวลาการจ่ายค่าเบี้ยประกัน ก็ยาวนานตามไปด้วย (ระยะเวลาการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอาจจะยาวนานตลอดอายุสัญญา) ทำให้เมื่อเข้าวัยเกษียณคุณอาจจะยังต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตอยู่นั่นเอง